AVÍS LEGAL

D.O. Penedès

Informació general

Amb la finalitat de donar compliment a les disposicions recollides en l’article 10 de la Llei 34/ 2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AGRICOLA HORTONS, S.L. els facilita les següents dades d’informació general:

  • Nom o denominació social: AGRICOLA HORTONS, S.L.
  • Domicili social: AGRICOLA HORTONS, S.L. té el seu domicili social en Masia Casa Gran s/n. Sant Joan Samora. 08791 Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona).
  • Persona de contacte: Basilio Pérez de les Heras Mata (0034) 93 771 32 79 - (0034) 93 212 31 89 - (0034) 616 94 23 21 - (0034) 690 05 70 07
  • Dades registrals: AGRICOLA HORTONS, S.L. RM Barcelona, Foli 151, Tomo 36293, Fulla/Dup B-283937, Insc. 3.
  • Numero d’identificació fiscal: CIF. B-38079000

Contingut i Accés

L’usuari s’obliga a fer un bon ús de la present pàgina web, entenent-se per bon ús el qual sigui conforme amb la legislació vigent, bona fe i ordre públic.

AGRICOLA HORTONS, S.L. realitzarà els seus millors esforços per a evitar l’existència d’errors en la informació facilitada en la pàgina; si bé, no assumirà responsabilitat alguna pels danys que l’existència, si escau, d’aquests errors pogués ocasionar als usuaris.

AGRICOLA HORTONS, S.L., podrà modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís el contingut de la present pàgina i queda exonerada de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la realització d’aquest canvi.

Propietat intel·lectual i industrial

AGRICOLA HORTONS, S.L. és titular dels drets de propietat intel·lectual de la present pàgina web, (codi font, disseny gràfic i continguts). En virtut d’això, queda prohibit tot acte de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació realitzat sense l’autorització de AGRICOLA HORTONS, S.L.

Els signes distintius que apareixen en aquesta pàgina web estan protegits pels corresponents drets de propietat industrial la titularitat de la qual correspon a AGRICOLA HORTONS, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva utilització en el tràfic econòmic, tret que es trobi emparada per la corresponent llicència.

Sistema electrònic

AGRICOLA HORTONS, S.L. no respondrà dels danys que poguessin derivar-se per a l’usuari de la interrupció del sistema electrònic, el seu defectuós funcionament o de l’existència de virus informàtics, motivats per causes alienes a les parts.

Legislació aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.